Uluslararası Katılımlı

I. Özel Eğitim & Rehabilitasyon Kongresi

İleri Bir Tarihe Ertelenmiştir Divan Express Eskişehir

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Final Üniversitesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi İstanbul Kültür Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi

Davet

Dünya genelinde pandemi olarak ilan edilen korona virüs (COVID-19) nedeniyle 3 - 4 Ekim 2020 tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleştirilecek olan Uluslararası Katılımlı 1. ÖZEL EĞİTİM & REHABİLİTASYON KONGRESİ (ÖZER2020) ileri bir tarihe ertelenmiştir. Net tarih belirlendiğinde web sayfamızdan ve federasyon sayfamızdan duyurulacaktır.


Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu'nun Anadolu Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi  ve Üsküdar Üniversitesi ile birlikte düzenlediği Uluslararası Katılımlı 1. ÖZEL EĞİTİM & REHABİLİTASYON KONGRESİ (ÖZER2020)'ne sizi davet etmekten memnuniyet duymaktayız. 

ÖZER2020’nin ana teması "Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerinde NİTELİK" iken, kongre ------------- tarihinde ESKİŞEHİR DİVAN EXPRESS OTEL KONGRE MERKEZİ’nde gerçekleştirilecektir. Türkiye’nin dört bir tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon alanından uzmanlar, araştırmacılar, uygulamacılar, aileler, öğrenciler ve politikacılar kongreye davetlidir.ÖZER2020;

1. "Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerinde NİTELİK" teması ile farklı disiplinlerden uluslararası ve ulusal uzmanların yer alacağı DAVETLİ KONUŞMALAR,

2.Özel eğitim ve rehabilitasyon uygulamalarında İYİ ÖRNEKLER ve UYGULAMALAR'ı yansıtan POSTER BİLDİRİLER,

3.Mezun olacak öğrencileri özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile buluşturacak KARİYER BULUŞMASI,

4.Özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin tanıtımlarını yapacakları TANITIM STANDLARI, 

5.Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında yazılı, teknolojik ve görsel araç-gereç ve yayınların tanıtılacağı YAYINEVİ VE TEKNOLOJİ STANDLARI ile zengin bir içeriğe sahiptir. 


Kongrede sizleri de aramızda görmek dileğiyle...
Sn. Yunus KILIÇ 

ÖZER2020 Kongre Onursal Başkanı

Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkanı

Amaç

Uluslararası Katılımlı 1. ÖZEL EĞİTİM & REHABİLİTASYON KONGRESİ (ÖZER2020)'nin nihai hedefi ülkemizde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon hizmeti veren Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin NİTELİĞİ'ne katkı sunmak iken ÖZER2020 bu amacın yanında birden çok amaca hizmet etmektedir. Bunlar:

 1. Gelişimi farklı ya da riskli olan bireylere ve ailelerine yıllardır ülkemizde hizmet sunan farklı disiplinlerden gelen uzmanların ortak bir dil oluşturmasını sağlamak,
 2. Uluslararası katılımcılar ile gelişmiş ülkelerdeki erken müdahale sürecini ve uygulamalarını ülkemiz alan uzmanlarına tanıtmak,
 3. Ülkemizde özel eğitim ve rehabilitasyon alanında farklı disiplinlerden gelen uzmanların alanlarındaki güncel bilgi ve becerileri uygulamaya yansıtmak üzere paylaşılmasına imkan vermek,
 4. Ülkemizde özel eğitim ve rehabilitasyona ilişkin iyi uygulamaların uygulamaların görünürlüğünü sağlamak,
 5. Mezun olabilecek öğrencilere kariyer imkanı sağlayacak Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerini öğrenciler ile buluşturmaktır. 

 

Kapsam

ÖZER2020; Gelişimi farklı ya da riskli olan bireylere ve ailelerine aşağıdaki disiplinlerde hizmet veren alanları kapsarken, herhangi bir disiplin ile sınırlı değildir.

 • Çocuk Gelişimi/Okulöncesi Eğitim
 • Çocuk Psikiyatrisi
 • Çocuk Nörolojisi
 • Metabolizma & Biyokimya
 • Dil ve Konuşma Terapistliği
 • Fizyoterapi
 • Ergoterapi
 • Psikoloji & Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Özel Eğitim
 • Erken Müdahale

 

Katılımcılar

Uluslararası Katılımlı 1. ÖZEL EĞİTİM & REHABİLİTASYON KONGRESİ (ÖZER2020)'ne ilgili yukarıda belirtilen disiplinlerden gelen uzmanlar, öğretmenler, ebeveynler, öğrenciler, resmi görevliler, ve diğer ilgililer davetlidir. 

Kurullar

ÖZER2020 Kongre Onursal Başkanları*

Sn. Yunus KILIÇ, Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkanı

Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI, Anadolu Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Edibe SÖZEN, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili

Prof. Dr. Erhan GÜZEL, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Abdullah ÖZTOPRAK, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Nevzat TARHAN, Üsküdar Üniversitesi Rektörü 


*Rektörler, üniversite alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.


ÖZER2020 Bilim Kurulu*

Prof. Dr. Robin McWILLIAM, Erken Müdahale, University of Alabama, ABD

Prof. Dr. Barry CARPENTER, Özel Eğitim, University of Oxford, UK

Prof. Dr. Binyamin BİRKAN, Özel Eğitim/Otizm Spektrum Bozukluğu, Biruni Üniversitesi

Prof. Dr. Gonca BUMİN, Ergoterapi, Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Engin DENİZ; Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Özel Eğitim/Erken Müdahale, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR, Özel Eğitim/İşitme Yetersizliği, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Tevhide KARGIN, Disleksi&Disgraphi/Okuma&Yazma Güçlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet KONROT, Dil ve Konuşma Terapisi, Üsküdar Üniversitesi   

Prof. Dr. Sinan OLKUN, Diskalküli/Matematik Öğrenme Güçlüğü, Uluslararası Final Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU, Özel Eğitim/Zihin Yetersizliği, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Senem BAŞGÜL, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR, Özel Eğitim/Mahremiyet Gelişimi ve Eğitimi, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet TORAN, Çocuk Gelişimi/Okul Öncesi Eğitim, İstanbul Kültür Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Çoşkun YARAR,Çocuk Nöroloğu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Zafer YÖNDEN, Biyokimya & Metabolizma Uzmanı


*Ünvan ve soyadı sırasına göre düzenlenmiştir.


ÖZER2020 Organizasyon Kurulu*

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, (Kongre Akademik Başkanı)

Yener DOĞRUER, Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu

Adil KESKİN, Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu 

Aydın KOÇ, Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu 

Mehmet TAN, Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu 

Mehmet TOPSAKAL, Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu 


*Ünvan ve soyadı sırasına göre düzenlenmiştir.

Otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır.

Uluslararası Konuşmacılar

 
Prof. Dr. Robin McWILLIAM
Prof. Dr. Robin McWILLIAM
University of Alabama, ABD
Prof. Dr. Barry CARPENTER
Prof. Dr. Barry CARPENTER
The University of Oxford, UK

Türkiye'den Davetli Konuşmacılar*

Özel Eğitim (Erken Müdahale) Uzmanı Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Özel Eğitim (Erken Müdahale) Uzmanı Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Anadolu Üniversitesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Coşkun YARAR
Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Coşkun YARAR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyokimya ve Metabolizma Uzmanı Doç. Dr. Zafer YÖNDEN
Biyokimya ve Metabolizma Uzmanı Doç. Dr. Zafer YÖNDEN
Dil ve Konuşma Terapisti Prof. Dr. Ahmet KONROT
Dil ve Konuşma Terapisti Prof. Dr. Ahmet KONROT
Üsküdar Üniversitesi
Özel Eğitim (Zihin Yetersizliği) Uzmanı Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU
Özel Eğitim (Zihin Yetersizliği) Uzmanı Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU
Ankara Üniversitesi
Özel Eğitim (Otizm Spektrum Bozukluğu) Uzmanı Prof. Dr. Binyamin BİRKAN
Özel Eğitim (Otizm Spektrum Bozukluğu) Uzmanı Prof. Dr. Binyamin BİRKAN
Biruni Üniversitesi
Özel Eğitim (İşitme Yetersizliği) Uzmanı Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR
Özel Eğitim (İşitme Yetersizliği) Uzmanı Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR
Anadolu Üniversitesi
Özel Eğitim (Öğrenme Güçlüğü/Disleksi-Disgrafi) Uzmanı Prof. Dr. Tevhide KARGIN
Özel Eğitim (Öğrenme Güçlüğü/Disleksi-Disgrafi) Uzmanı Prof. Dr. Tevhide KARGIN
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli) Uzmanı Prof. Dr. Sinan OLKUN
Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli) Uzmanı Prof. Dr. Sinan OLKUN
Uluslararası Final Üniversitesi
Fizyoterapist Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ
Fizyoterapist Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ
Anadolu Üniversitesi
Psikolojik Danışman Prof. Dr. Engin DENİZ
Psikolojik Danışman Prof. Dr. Engin DENİZ
Yıldız Teknik Üniversitesi
Çocuk Gelişimi/Okul Öncesi Eğitim Uzmanı Doç. Dr. Mehmet TORAN
Çocuk Gelişimi/Okul Öncesi Eğitim Uzmanı Doç. Dr. Mehmet TORAN
İstanbul Kültür Üniversitesi
Özel Eğitim (Mahremiyet Eğitimi) Uzmanı Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR
Özel Eğitim (Mahremiyet Eğitimi) Uzmanı Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR
Anadolu Üniversitesi

 

 

*Programda konuşma sırasına göre düzenlenmiştir.

3000

Her Yıl Yaklaşık Down Sendromlu Doğum

1866

Langdon Down Tarafından Tanımlanma

21.

Kromozomun 3 tane olması sebebiyle

35

%80 oranında 35 Yaşından Daha Büyük Annelerde

Bildiri Gönderme

Poster Bildiri Gönderim için son tarih: 3 Ağustos 2020
Erken Kayıt  için son tarih: 3 Ağustos 2020
Normal Kayıt için son tarih: 3 Eylül 2020
Geç Kayıt: 3 Eylül Sonrası
Kongre tarihi: 3-4 Ekim

 

Aşağıdaki alana bildiri özetinizi ekleyebilirsiniz. Bildiri özetiniz gönderildikten sonra e-posta adresinize gönderilecek olan referans numarası ile daha sonra bildiri özetiniz ile ilgili bilgi (hakem süreci, değişiklik talebi vb.) alabilirsiniz. Bilgi isterken lütfen referans numaranızı belirtiniz.

 

Birden fazla yazarlı çalışmalar için lütfen ünvan, e-posta, ad soyad gibi alanlara virgül ile ayırarak değer giriniz.
Örnek 1: (Prof.Dr., Doç.Dr)
Örnek 2: (Ahmet Latif, Yeliz Kaya)
Örnek 3: (eposta1@eposta.com, eposta2@eposta.com)

 

Yalnızca "poster bildiri" özeti kabul edilmektedir.

Bildiri Özeti Formu:

 

Program

03 Ekim
04 Ekim
SAAT SALON İÇERİK
08:00-09:00 -- KAYIT
09:00-10:30 Salon A AÇILIŞ
10:30-11:00 -- ÇAY-KAHVE MOLASI
11:00-12:00 Salon A DAVETLİ KONUŞMACI: Prof. Dr. Robin McWilliam (ABD)
12:00-13:30 -- ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 Salon A Erken Müdahale: Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN Anadolu Üniversitesi
14:00-14:30 Salon A Çocuk Nöroloğu: Doç. Dr. Coşkun YARAR, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
14:30-15:00 Salon A Metabolizma & Biyokimya Uzmanı: Doç. Dr. Zafer YÖNDEN
15:00-15:30 Salon A Mahremiyet; Doç. Dr. Ayten Düzkantar, Anadolu Üniversitesi
15:30-16:00 -- ÇAY KAHVE MOLASI-POSTER OTURUMU-1
15:30-16:00 Salon A Dil ve Konuşma Bozuklukları: Prof. Dr. Ahmet KONROT, Üsküdar Üniversitesi
16:00-16:30 Salon A Zihin Yetersizliği: Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU, Ankara Üniversitesi
16:30-17:00 Salon A Otizm Spektrum Bozukluğu: Prof. Dr. Binyamin BİRKAN, Biruni Üniversitesi
17:00-17:30 Salon A İşitme Yetersizliği: Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR, , Anadolu Üniversitesi
SAAT SALON İÇERİK
08:00-09:30 -- KAYIT
09:30-10:30 Salon A DAVETLİ KONUŞMACI: Prof. Dr. Barry CARPENTER (UK)
10:30-11:00 -- ÇAY KAHVE MOLASI-POSTER OTURUMU-2
11:00-11:30 -- Çocuk ve Ergen Psikiyatristi: Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
11:30-12:00 Salon A Öğrenme Güçlüğü/Okuma&Yazma: Prof. Dr. Tevhide KARGIN; Hasan Kalyoncu Üniversitesi
12:00-13:30 -- ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 Salon A Öğrenme Güçlüğü/Matematik: Prof. Dr. Sinan OLKUN, Uluslararası Final Üniversitesi
14:00-14:30 Salon A Fizyoterapi: Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ, Anadolu Üniversitesi
14:30-15:00 Salon A Ergoterapi: Prof. Dr. Hülya KAYIHAN, Hacettepe Üniversitesi
15:00-15:30 -- ÇAY KAHVE MOLASI-POSTER OTURUMU-3
15:30-16:00 Salon A Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik: Prof. Dr. Engin DENİZ Yıldız Teknik Üniversitesi
16:00-16:30 Salon A Çocuk Gelişimi/Okul Öncesi Eğitim: Doç. Dr. Mehmet TORAN, İstanbul Kültür Üniversitesi
16:30-17:00 Salon A KAPANIŞ

Kayıt

ÖZER 2020 kayıtları yakında başlayacaktır. Lütfen kongreye kayıt için aşağıdaki basamakları tamamlayınız.

 

Tüm sorularınızı lütfen ozerkongre2020@gmail.com mail olarak gönderiniz.

 

Önemli Tarihler:

 

Poster Bildiri Gönderim için son tarih: 3 Ağustos 2020
Erken Kayıt  için son tarih: 3 Ağustos 2020
Normal Kayıt için son tarih: 3 Eylül 2020
Geç Kayıt: 3 Eylül Sonrası
Kongre tarihi: 3-4 Ekim

 

Kayıt Ücretleri:

 

Erken Kayıt
15 Şubat'a kadar
Normal Kayıt
15 Mart'a kadar
Geç Kayıt
15 Mart sonrası
Genel Kayıt 300 TL 350 TL 400 TL

 

Not:

 

Erken Kayıt  için son tarih: 3 Ağustos 2020
Normal Kayıt için son tarih: 3 Eylül 2020
Geç Kayıt: 3 Eylül Sonrası

Kayıt ücretlerine K.D.V., kongre ve sunularına tam katılım, kongre kiti (Kongre çanta, bildiri özetlerinin yer aldığı kitap ya da flash drive), ara ikramlar vb. dahildir.

 

Hesap Bilgileri:

 

BANKA ADI: Halkbank Meşrutiyet Şubesi
HESAP ADI: Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu
IBAN: TR93 0001 2009 3870 0016 0020 80

Cerebral Palsy;

bebeklik ve çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur.

Konaklama

ÖZER2020 katılımcılara konaklama organize etmemektedir. Katılımcılar konaklamalarını kendi organize etmelidirler. Aşağıdaki listede, Eskişehir'deki kongreye en yakın otelleri bulabilirsiniz.

Ayrıcalıklı Rotalar

İç Anadolu’nun ortasında, gondoluyla, plajıyla, müzeleriyle, yeşil alanlarıyla bir rüya kente dönüşen Eskişehir.

Fotoğraf Galerisi

Sponsorlar

Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Sürekli Eğitim Merkezi
Eğiten Kitap

Bize Ulaşın

Kayıt, konaklama ve diğer konularda soru sormak veya bilgi almak için lütfen aşağıdaki bilgileri kullanınız.

Telefon:

0 (312) 425 30 39

Adres :

Kızılay Çankaya, Selanik Cd No:41/16, 06420 Çankaya / ANKARA